โมเดลกระดาษ CAPTAIN HARLOCK PAPERCRAFT

captain_harlock-papercraft

โมเดลกระดาษ CAPTAIN HARLOCK PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Captain Harlock (キャプテン・ハーロック) (also known as “Captain Herlock” for the English release of Endless Odyssey and as “Albator” in French-speaking countries) is a fictional character created by manga artist Leiji Matsumoto and the protagonist of the Space Pirate Captain Harlock manga series.

 

Template Download – Albator Harlock Papercraft

 

design – Warzonefury – Paperwar

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − = 2