โมเดลกระดาษ ดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน AKAGI PAPER CRAFT

akagi-papercraft

โมเดลกระดาษ ดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน AKAGI PAPER CRAFT
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium +
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – AKAGI PAPERCRAFT , [LINK]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ five = 14