โมเดลกระดาษหุ่นยนต์ ADL-0201 Amdusias Mesha Papercraft

papercraft-ADL-0201 Amdusias

โมเดลกระดาษหุ่นยนต์ ADL-0201 Amdusias Mesha Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 51
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium +
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – ADL 0201 Amdusias Papercraft

Share Button

Related Post

2 thoughts on “โมเดลกระดาษหุ่นยนต์ ADL-0201 Amdusias Mesha Papercraft

Leave a Reply


four + = 8