โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Papercraft : Jirachi

Pokemon-papercraft-Jirachi

โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Papercraft : Jirachi
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Jirachi Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Papercraft : Jirachi

Leave a Reply


2 − two =