โมเดลรูปทรงสามมิติ 3D Shapes Paper Model

รูปทรงสามมิติ-3d-shapes-paperl-model

โมเดลรูปทรงสามมิติ 3D Shapes Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – 3D Shapes Paper Model

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = three