โมเดลกระดาษรถ 2012 MUGEN CR-Z GT Papercraft

2012 MUGEN-CR-z-gt-papercraft

โมเดลกระดาษรถ 2012 MUGEN CR-Z GT Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – 2012 MUGEN CR-Z GT Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− seven = 2