โมเดลกระดาษ BlackRock Papercraft

mini black rock shooter papercraft

mini black rock shooter papercraft

โมเดลกระดาษ Black Rock Shooter เป็นมังงะและอะนิเมะแนวต่อสู้ โดยนำเด็กผู้หญิงมาต่อสู้กัน สร้างโดย Shinobu Yoshioka


Black Rock Shooter Papercraft Part – [Download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 + = eleven