โมเดลกระดาษเรือไวกิ้ง – Viking Boat Papercraft

Viking-papercraft

โมเดลกระดาษเรือไวกิ้ง – Viking Boat Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The scourge of Europe from roughly the ninth through the 11th centuries, the Vikings and their fast, seaworthy vessels are said to have reached as far as North America around 500 years before Columbus. These craft were characterized by a single central mast about 20 meters high and a single sail. A partially preserved vessel has been discovered on the shores of Norway’s Oslo Fjord.

Template Download – Viking Boat Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two + 5 =