โมเดลกระดาษ SD GunDam Paper Craft : GAT-X105 SD Strike Noir

Sd-strike-noir-papercraft

โมเดลกระดาษ SD GunDam Paper Craft : GAT-X105 SD Strike Noir
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Download : SD Strike Noir PaperCraft , [Link]

Share Button

Leave a Reply


7 − = two