โมเดลกระดาษ PF-78-1 Perfect Gundam Paper Craft

โมเดลกระดาษ Perfect Gundam

PF-78-1 Perfect Gundam Paper Craft

โมเดลกระดาษ PF-78-1 Perfect Gundam 

        Perfect Gundamคือการนำ RX-78-2 Gundam มาเพิ่มเกราะพิเศษเข้าไปโดยตัวเอกของเรื่องที่ชื่อ Shiro Kyoda และชื่อ Perfect Gundam เป็นการนำชื่อของ MSN-02 Perfect Zeong มาใช้ใหม่

 


Download
ดาวน์โหลด


Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 4 = four