โมเดลกระดาษ Paper Craft – Demon Slayer : Tanjiro Kamado

โมเดลกระดาษ IronMan Paper Craft : SD Hulk Buster
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Medium

DOWNLOAD: Tanjiro Kamado , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Paper Craft – Demon Slayer : Tanjiro Kamado

Leave a Reply


seven − = 1