โมเดลกระดาษ Clarice 01 Figure Paper Model

Clarice-Papercraft

โมเดลกระดาษ Clarice 01 Figure Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Clarice01 Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Leave a Reply


+ 5 = fourteen