โมเดลกระดาษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก – Matryoshka Doll Papercraft

matryoshka-doll-papercraft-ตุ๊กตาแม่ลูกดก

โมเดลกระดาษ ตุ๊กตาแม่ลูกดก – Matryoshka Doll Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 17
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

“ตุ๊กตาแม่ลูกดก” หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า “มาโตรชกา” (Matryoshka) เป็นตุ๊กตาของรัสเซียเรียงซ้อนกันหลายๆ ตัว ซึ่งชื่อนี้แผลงมาจากสตรีภาษารัสเซียว่า “มาตริโยนา” ตุ๊กตาแม่ลูกดกชุดหนึ่งประกอบด้วยตุ๊กตาใม้เรียงซ้อนกันหลายตัวอยู่ข้างใน แต่ละตัวประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนบนและส่วนล่างมาประกอบกันได้สนิทตามร่องที่เซาะเอาไว้ ตุ๊กตามีโพรงข้างใน เว้นตัวสุดท้าย ซึ่งมีขนาดเล็กสุด เหมาะเป็นของสะสมหรือของที่ระลึกตั้งโชว์ไว้ในห้องรับแขก

Template Download – Matryoshka Doll Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 9 = sixteen