โมเดลกระดาษ ซุปเปอร์แมน Superman Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-ซุปเปอร์แมน-superman-papercraft-toy

superman papercraft model by gus sanetome

โมเดลกระดาษ Superman ที่หลายคนรู้จักจากภาพยนต์เรื่อง Man of Steel ซุปเปอร์แมนเป็นชาวดาวคริปตัล ที่ถูกส่งมายังโลกก่อนดาวคริปตัลจะระเบิด โดยได้ครอบครัวเคนท์เก็บมาเลี้ยง ชื่อมนุษย์คือ คาร์ก เคนท์ เมื่อโตขึ้นได้รับรู้ถึงพลังเหนือมนุษย์ที่ตนมี และใช้พลังนั้นช่วยเหลือผู้คน


Superman Papercraft Part – Download ดาวน์โหลด 


Share Button

Related Post

Leave a Reply


three + 6 =