โมเดลกระดาษรถ CAS 32 Tatra 815 6×6 “POLICE”

CAS 32 Tatra 815  POLICIE CR  PMHT-019-papercraft

โมเดลกระดาษ CAS 32 Tatra 815 6×6 “POLICE”
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − 2 =