หน้ากาก แบทแมน – BATMAN MASK PAPER CRAFT

Batman-Mask-Paper-Craft

หน้ากาก แบทแมน – BATMAN MASK PAPER CRAFT
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – BATMAN MASK PAPERCRAFT

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − = 4